Var hittar jag orienteringskarta?

Du söker antagligen en karta i digitalt format över det område Du vill uynyttja för Ditt arrangemang och som kan användas som bakgrundskarta i ett banläggningsprogram.

Ägare till kartorna över de områden vi brukar utnyttja är ofta Norrkartor. Deras kartor täcker större delen av norra Storstockholm, från Kungsängen i väster, Angarn i norr, Rumsättra i Roslagen nordostvart.. Med denna länk får Du en uppfattning om vilka områden som täcks (Endast som info, ej underlag för beställning av utsnitt). 

Kartor över områden som som inte täcks av Norrkartor ägs vanligen av en orienteringsklubb. Notera särskilt att orienteringskartorna över området SV Enköpingsvägen (E18) i Järfälla ägs av Järfälla OK.  

IBM-Klubben är medlem i Norrkartor och kan förse banläggarna av vår Tisdagsorienteringar med utsnitt ur Norrkartors databas. Kontakta kartansvarig på IBM-Klubben med Dina önskemål. Ange var Du planerar lägga Din samlingsplats.

Norrkartor har copyright på sina kartor. Om Du arrangerar för en av våra samarbetspartners och använder Norrkartor debiterar IBM-Klubben en mindre avgift per deltagare vid arrangemanget (kan ses som ett bidrag till den dryga medlemsavgiften i Norrkartor). Du har naturligtvis rätt att välja kartor från någon annan klubb t.ex. Järfälla OK eller Lidingö SOK, som antagligen också tar betalt för kartorna. 

Framställa tävlingskartor m.h.a. PurplePen.

Slutprodukten är en PDF-fil per bana, vilka går till utskrift i lämpligt antal/bana. Vi ser helst att kortare banor produceras i skala 1:7500.

Vi väljer PurplePen (http://purplepen.golde.org), som gratis kan laddas hem och installeras, då med denna vi enkelt kan hantera olika utskriftsskalor och i efterhand lägga på aktuell 'informationsruta' med kartskala och copyrightinfo. För användningen av PurplePen ges här några tips:

  • Skapa ETT projekt med den levererade kartan som bakgrund. 
  • Lägg först ut ALLA kontrollerna och därefter de olika banorna. Se till att menyval Visa/Alla kontroller är markerat vid jobbet
  • Menyval: Lägg till kontrollbeskrivning, klicka och dragga ruta till lagom storlek.
  • Ringarna för kontrollerna tycks bli jättesmå (anpassade för 1:15000). Du kan få dem att se mer lagom ut unde menyval Tävling/Cusomize Appearance.

Se  'bestäm utskriftområde på bakgrundkartan, hantera utskrift i flera skalor' för hantering av utskriftsområden i sambande med olika utskriftsskalor.