2020-03-25 Vårfrudagen är här och normalt skulle vi se fram mot vårsäsongens första tisdagsorientering. Men ingenting är ju normalt. På styrelsemötet i går beslöts att ställa in våra arrangemang under april (vi saknar ändå banläggare till de flesta av dessa). På nytt styrelsemöte i mitten av april bestämmer vi om arrangemangen i maj. Saab planerar flera tillfällen under april -- se dera hemsida (http://saaborientering.blogspot.com/)

Så är ju också flertalet aktiva i vår klubb 70+-are, var försiktiga! 

 

2020-01-03 Gott Nytt År!! Vi drar igång med ÅRSMÖTE TISDAGEN DEN 21 JANUARI. Se inbjudan!

2019-10-21 OL-säsongen närmar sig sitt slut. Sista tisdagsorienteringen blir Natt-KM den 29/10 i Ursvik. KOM MED! Efter orienteringen bjuds på fika. Se inbjudan!

2019-08-27 Kom till KM ikväll i Skarpängsskogen. Se uppdaterad Inbjudan!

2019-06-25 Första sommarorienteringen har nu genomförts. Nästa på torsdag. En liten ändring i det publicerade progammet: Samlingen är vid parkeringen i Granskog, INTE vid JOK's klubbstuga vilket tidigare angivits. (Ta som vana att ta en titt på hemsidan strax före ett av våra annonserade arrangemang för att ta del av någon eventuell ändring!)