2020-08-07 Höstsäsongen står för dörren. Vi har ambitionen att arrangera tisdagsorienteringar på vanligt sätt varje tisdag säsongen ut, se TisdagOL - Program och resultat. Speciella sätt vid arrangemangen kommer att användas med tanke på Corona, alla deltagare måste ta sitt ansvar och följa regler betr. avstånd och hantering av gemensamt material. 

2020-06-22 Vårsäsongens TisdagsOL är förbi och inga Sommarorienteringar ordnas av oss detta år, men observera att Saab arrangerar ett skubb på onsdag (24/6) vid Rösaring, Upplands-Bro. Se Inbjudan i Saabs program under menyval 'Annan veckoOL'. 

2020-05-21 Resultat från orienteringen den 19/5 i Bergshamra kan nu nås från menyval 'TisdagsOL - program och resultat'

2020-05-19 Vi arrangerar en Tisdagsorientering (sprint) från Bergshamra IP den 19/5. Se inbjudan!

2020-03-25 Vårfrudagen är här och normalt skulle vi se fram mot vårsäsongens första tisdagsorientering. Men ingenting är ju normalt. På styrelsemötet i går beslöts att ställa in våra arrangemang under april (vi saknar ändå banläggare till de flesta av dessa). På nytt styrelsemöte i mitten av april bestämmer vi om arrangemangen i maj. Saab planerar flera tillfällen under april -- se dera hemsida (http://saaborientering.blogspot.com/)

Så är ju också flertalet aktiva i vår klubb 70+-are, var försiktiga!