Banläggning i PurplePen, hantera utskrift i flera skalor. Skapa data för tidrapporteringsprogram.  

Slutprodukten är en PDF-fil per bana, vilka går till utskrift i lämpligt antal/bana + en .xml-fil för tidrapporteringsprogrammet. Vi ser helst att kortare banor tas fram i skala 1:7500.

 

Lägg ut kontroller och skapa banor 

Vi väljer PurplePen (http://purplepen.golde.org), som gratis kan laddas hem och installeras. Med PurplePen kan vi enkelt  hantera olika utskriftsskalor och i efterhand lägga på aktuell 'informationsruta' med kartskala och copyrightinfo. För användningen av PurplePen ges här några tips:

 • Du har fått en kartbild (.tif) som (minst) täcker Ditt område i största skalan. KARTAN Du får är alltid i skala 1:15000 om inget annat sägs, skalan på de utskrivna kartorna bestäms för varje utskrift. 
 • Starta PurplePen. Skapa ETT nytt  projekt  med den levererade kartan som bakgrund.  Ange för projektet  största utskriftsskalan, normalt 1:10000. Specificera  A4 som ’Paper Size’ gärna lite marginal också.
 • Bestäm redan nu hur Dina utskriftsområden placeras (se nedan) så de kontroller Du lägger ut kommer med. Kan justeras när som helst.
 • Lägg först ut ALLA kontrollerna och därefter de olika banorna. Se till att menyval Visa/Alla kontroller är markerat vid jobbet. 
 • Vid 'Skapa Bana' specificera under Bana/Egenskaper i vilken skala Du vill skriva ut banan. (Kan ändras när som helst)
 • Menyval: Lägg till kontrollbeskrivning, klicka och dragga ruta till lagom storlek och placera inom utskriftsområdet för banan.
 • Ringarna för kontrollerna tycks bli jättesmå (anpassade för 1:15000). Du kan få dem att se mer lagom ut under menyval Tävling/Customize Appearance.

 

 

Bestäm utskriftsområde för varje skala eller bana 

I princip ingenting som hindrar att banor i samma skala  får olika områden                      

(Antag skalor 1:10000 och 1:7500) 

 

 Per Bana:

illdocUtsnitt1

 

 • Menyval: Bana/Egenskaper:  Sätt/ändra utskriftsskala.

 

 •  Menyval: Fil/Skapa utskriftsområde/Denna bana.  Se bilden   --->

 

 • Kolla Pappersstorlek rätt angivet. (Här liggande A4 med ca 6mm marginal runtom)
 • - Markera  ’Fix Print Area Size  to  Paper Size’. Utskriftsarean rödskuggas. Justera eventuellt  läget  (dragga med musen).  Klar.
 • - Då vi är tillbaka i banläggningsläge är området utanför valt utskriftsområde lätt  skuggat. (Om inte, kolla att Visa/Show Print Area är markerat)
 • - Spara

 

Skriv ut banor resp skapa PDF’s för utskrift:

 

-För varje bana:

 • Justera ev kontrollbeskrivningens läge så att den hamnar i utskriftsområdet
 • Börja med minsta skalan (1:10000)
 • illdocUtsnitt2Hämta in bild* av  info-ruta  för aktuell skala (om ej redan på kartan):  Menyval  ’Lägg till specialsymbol/Bild’. Välj bild, grovplacera med musen.  (Bild som hämtas in hamnar på kartan för alla banor, ta bort bild som inte ska vara här)
 • Dragga för lagom storlek och placera på lämpligt ställe inom utskriftsarean. Varje karta ska alltid innehålla minst Skala och copyright-info.
 • Under ’Lägg till specialsymbol’ kan Du även sätta en ram runt kartan.Kanske lägga till ett mobiltelefonnummer som vid behov kan användas av en deltagare unde tävlingen.
 •  - Skriv ut/Skapa  PDF för denna bana. OBS! Förminska ALDRIG för stora sidor, alltid 100% utskrift. 

PS  Man kan skriva text på kartan i PurplePen också, men dålig flexibilitet. 

 

 

 

Slutligen:  skapa en .xml-fil med tävlingsinformation: Menyval Fil/ 'Skapa Data Utbytesfil (IOF XML)...'. Den resulterande .xml-filen skickas till den som handhar resultatredovisningen att importeras till  tidrapporteringsprogrammet, vi brukar använda MeOS (gratisprogram).

 

*har lagt upp  infofiler för tisdagsorientering OL på Norrkartor med några olika utskriftsskalor. Högerklicka på bilden och välj 'Spara som..' för att ladda ner den till Din egen dator.

 

  karttext10k          karttext5k